Menu

Statystyki

Brak własnych statystyk

Wyszukiwanie

Sakrament pojednania

Le Sacrement de Réconciliation à l'église Notre Dame : chaque jour une demi-heure avant la messe.

Sakrament Pojednania w kościele Notre Dame : codziennie pól godziny przed mszą świetą.

PREPARATION A LA CONFESSION

PRIERE A L' ESPRIT SAINT

Esprit Saint, viens à mon aide; fais que je me souvienne de tous mes péchés et que je les regrette sincèrement; aide-moi à bien me confesser et à changer ma vie. Très Sainte Vierge Marie, priez pour moi, afin que je fasse une bonne confession et que je reçoive le pardon de mes péchés.

EXAMEN DE CONSCIENCE

Quand me suis-je confessé pour la dernière fois?

Ai-je dit tous mes péchés?

Ai-je fait la pénitence imposée par le confesseur?

Premier commandement:

J'ai manqué à mes prières quotidiennes - J'ai dit mes prières sans attention - J'ai fait peu de cas de ma religion - Je n'ai pas défendu ma foi - j'ai eu honte de me montrer chrétien - J'ai lu des livres ou des journeaux impies - J'ai douté de certaines vérités de la foi - J'ai été supersticieux.

Deuxième commandement:

J'ai prononcé le nom de Dieu sans respect - J'ai mal parlé de Dieu - J'ai fait serment inutilement- J'ai prononcé de faux serments - J'ai manqué à un voeu.

Troisième commandement:

J'ai manqué à la messe par ma faute - Je suis arrivé à la messe en retard - Je me suis mal tenu à l'église - J'ai travaillé le dimanche sans nécessité.

Quatrième commandement:

J'ai désobéi à mes parents - J'ai causé de la peine à mes parents - J'ai répondu à mes parents avec méchanceté - J'ai désobéi à mes supérieurs.

Cinquième commandement:

Je me suis mis en colère contre mon prochain - J'ai refusé de pardonner - J'ai injurié les autres - J'ai souhaité du mal à mon prochain - J'ai frappé mon prochain - J'ai entrainé les autres à faire le mal (lequel?) - J'ai nui à ma propre santé - J'ai fait souffrir les animaux par méchanceté.

Sixième et neuvième commandement: 

J'ai péché par des pensées impures - J'ai péché par de mauvaises conversations - J'ai fait de mauvaises lectures - J'ai regardé des films immoraux - J'ai commis des actions impures seul - J'ai commis des actions impures avec d'autres.

Septième et dixième commandement:

J'ai volé (quoi?) - Je n'ai pas rendu ce que j'ai volé - Je n'ai pas rendu ce que j'ai emprunté - J'ai causé du dommage aux autres (quel?) - J'ai trompé les autres.

Huitième commandement:

J'ai menti - J'ai dit du mal des autres et ce n'était pas vrai - J'ai porté des jugements téméraires - Je n'ai pas fait ce que j'avais promis de faire.

 

Spowiedź świeta

Chcąc dobrze się wyspowiadać, należy się dobrze przygotować. Znane od pierwszej komunii warunki dobrej spowiedzi są ciagle ważne. Oto one :  

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:
1. rachunek sumienia
2. żal za grzechy
3. mocne postanowienie poprawy
4. szczera spowiedź
5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

JAK SIĘ SPOWIADAĆ:
  -W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
     - w tym miejscu można powiedzieć kilka
     słów o sobie, np. mam lat..., jestem panną,
     kawalerem, wdową, emerytem,
     studentem, nauczycielem, lekarzem itp.
przystepuje do spowiedzi (I lub II) przedślubnej.
  Ostatnio u spowiedzi byłem [byłam]
     - podać kiedy
  Pokutę nadaną odprawiłem [odprawiłam]
     - jeśli się nie odprawiło pokuty należy
     powiedzieć dlaczego

  Na ostatniej spowiedzi niczego nie zataiłem [zataiłam]
     - lub podać, co się zataiło lub zapomniało powiedzieć
  Od ostatniej spowiedzi popełniłem [popełniłam] następujące grzechy
     - w tym miejscu należy wyznać swoje
     grzechy. Najlepiej rozpocząć spowiedź od
     grzechów cięższych, podając ich ilość i
     okoliczności popełnienia

  Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie
     - spowiednik udziela nauki, nadaje pokutę
     oraz udziela rozgrzeszenia słowami:


BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWOJEGO SYNA I ZESŁAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW, NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA. I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

  -Amen

- spowiednik: WYSŁAWIAJMY PANA, BO JEST DOBRY
-Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki

- spowiednik: PAN ODPUŚCIŁ TOBIE GRZECHY, IDŹ W POKOJU
 -Bogu niech będą dzięki

Sakrament pokuty i pojednania w praktykowaniu miłości wzajemnej.

Sakrament Pojednania jest pomocą w nauce miłości i dobra. Każdy grzech jest przeciw miłości, niszczy miłość. Grzech to postawienie własnego egoizmu,swojej pychy na pierwszym miejscu . Tam gdzie jest egoizm, nie ma miłości. Dlatego Sakrament Pojednania pomaga w oczyszczeniu duszy z tego wszystkiego, co jest złem. S.P. leczy człowieka w przebaczającej i miłosiernej miłości Boga. Bóg jest pierwszy w przebaczaniu. Wystarczy do Niego przyjść i powiedzieć; „Ojcze zgrzeszyłem.. ." Bóg dobrze wie, że z grzechem nikomu nie jest dobrze. Grzech jest przyczyną niepokoju, nerwic i w dalszej konsekwencji również chorób ciała. Szatan kusi do zła, grzechu, bo nienawidzi, gdy człowiek jest szczesliwy. Szatan chce by człowiekowi było źle, by bardziej cierpiał, aby był pełen lęku i złości, aby też bardziej chorował. Diabeł też potrafi tak przedstawić grzech żeby człowieka nabrać, że jego propozycje są niby czymś dobrym a tak naprawdę pokusy diabła zawsze są złe i do zła prowadzą. Szatan jest mistrzem podstępu potrafi tak ubarwić grzech, że dla wielu wydaje się on atrakcyjnym i korzystnym. Prawda jest jednak inna. Szatan tak potrafi zareklamować grzech, że człowiek ulega pokusie, i popełnia grzech. Gdy ktoś łamie Boże Przykazania, nie słucha Boga, nie kieruje się nauką J.CHr., to za jakiś czas będzie słuchał tylko szatana, ojca kłamstwa, zadając ból wszystkim wokół a na końcu zniszczy siebie samego, gdyż diabeł do tego doprowadzi.
Bóg człowieka kocha, dał ludziom naukę po to właśnie, aby umieli obronić się przed atakiem szatana i aby umieli wybierać dobro. Bóg dobrze wie, że każdy człowiek jest słaby i może upaść, zgrzeszyć, dlatego oprócz Ewangelii, dał ludziom sakramenty, które też są dziełem Jego nieskończonej miłości.Spowiedź pomaga w uwalnianiu się od tego, co jest złem i przybliża do prawdziwej miłości. Jezus Chrystus też spowiadał, ale inaczej. Były to cuda i znaki, które sprawiały, że ludzie się nawracali, bardziej słuchali Boga niż diabła. Sakrament Pokuty jest dla każdego człowieka, gdyż bo każdy jest grzesznikiem. ”Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” J
Swiadomość grzechu prowadzi do postawy ŻALU, ze przez gzrech obraziliśmy kochajacego nas boga i zranilismy wpólnote do której należymy.
Korzeniem każdego grzechu jest ludzka pycha. I przez nią diabeł potrafi skusić do złego, gdyż ona przyczyniła się do odejścia od Boga, który jest Miłością.. Już Syrach napisął ”Źródłem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana i opuszczenie sercem swego Stworzyciela". Ale dobry Bóg zlitował się nad człowiekiem i dał mu S.P., który leczy z pychy, pomaga wzrastać w miłości. Największą niewolą jest grzech, Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu. Tylko Jezus potrafi nas wyzwolić z niewoli szatana. On to już uczynił umierając na drzewie Kryża. Przyjął te haniebną śmierć, abyśmy mogli odzyskać swoją godność i stać się prawdziwie wolnymi ludźmi. Największe zniewolenie każdego człowieka to grzech,gdyż on sprawia ze człowiek staje się marionetką w szponach szatana,chociaż diabeł mu wmawia ze jest wolny. Ilu ludzi dziś tak żyje jak tego chce diabeł a nie Pan Bóg. Tacy ludzie są nie tylko niewolnikami swoich namiętności i egoistycznych pożądliwości, lecz często tworzą oni piekło na ziemi dla innych ludzi, również w swoich małżeństwach rodzinach. Rozsiewając wokół zło i nienawiść. Jezus wyzwala z niewoli zła i ciemności, a przywraca światło miłości i dobra, kierując na drogę życia w prawdziwej wolności. Jezus przywraca przez przebaczenie –pokój w sercu, zdrowie duszy.Chr daje każdemu szanse, bo przyszedł do wszystkich z nadzieją, że każdy skorzysta z jego daru. Grzech najbardziej rani człowieka gdyż za grzech człowiek bierze odpowiedzialność i musi odpokutować. Miłosierdzie jest w Bożym przebaczeniu, Nie byłoby tyle nerwic, gdyby człowiek wierzył w miłość Boga w S.P. Bóg jest zawsze gotowy przebaczyć. Wystarczy tego pragnąć. On przebacza wszystko. S.P. to leczenie duszy i ciała, chociaż leczenie ducha nie gwarantuje wyleczenia ciała. Wszyscy jednak, którzy z tego Sakramentu Pokuty korzystamy odczuwamy ulgę i pociechę. Są jednak tacy, którzy mówią. Po co ja pójdę do spowiedzi, nikogo nie zabiłem, nie okradłem, do Kościoła chodzę, modle się, staram się być uczciwym. Grzech to brak miłości może nim być myśl -słowo -uczynek. Brak obrony kogoś to tez grzech. Jeśli źle mówimy o kimś źle. Miłość to obrona każdego przed człowiekiem. Święci bronili każdego naśladując Chr. Lenistwo jest grzechem. Ew. obnaża naszą pychę, brak miłości i pozwala wzrastać w dobrym. Kochający Ojciec przebacza wszystko w S.P. Podnoszenie się z grzechu daje duszy radość, a czyste serce, to lepsze również zdrowie psychiczne. Bóg nam przebacza, ale liczy, że i my uczynimy podobnie wobec ludzi. Nie należy takiego przebaczenia odkładać na jutro, bo nie wiem czy się jutra doczekam Człowiek jest tylko pośrednikiem, ale jako pośrednik jest potrzebny, bo inaczej będzie szukał sekt dla uspokojenia własnego sumienia albo zacznie religijnie obojętnieć. Każdy, kto przychodzi i prosi o przebaczenie, gdyż nie jest mu lekko, chce coś naprawić, bardziej kochać Boga i ludzi. Nikt do tego sakramentu nie przystępuje nie żałując i trzeba w jego żal wierzyć. Inaczej spowiedź bez żalu jest nieważna. Nie wystarczy też sama spowiedź, najpierw trzeba uzyskać przebaczenie od bliźniego.…Przebaczyć to żyć w zgodzie i dobrze życzyć drugiemu. S.P. jest pomocny w rozwoju miłości miłosiernej . Uwierzyć Jego miłosierdziu. On przebacza każdy grzech. Jak wielka radość każdego kto wraca do domu ojca. Czyste serce źródłem wewnętrznej harmonii. Ci, co zrezygnowali z tego sakramentu szukają innych rozwiązań, topiąc swoje niepokoje w alkoholu, narkotykach lub szukając pomocy tylko u ludzi np., psychiatrów. Bóg pełen Miłosierdzia czeka zawsze na każde swoje dziecko i ma nadzieje ze każdy w jego miłość uwierzy i do niego przyjdzie.
SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA = powinna być poprzedzona dobrym rachunkiem sumienia. Zaleca się SPOWIEDŹ GENERALNĄ, czyli z całego życia. Dobrze jest, chociaż raz w życiu taką spowiedź przeżyć. Przygotowanie do niej nie jest takie trudne. Można kolejno przejść wszystkie etapy życia od dzieciństwa - oceniając siebie w świetle Bożej Miłości i Bożej nauki. aby przeprosić Boga i ludzi za wszystko co nie było miłością...
ŻAŁUJEMY, że obraziliśmy dobrego Boga oraz bliźniego. Każdy, bowiem grzech = brakiem miłości Boga i Bliźniego.Grzech jestoktem przeciw miłości. Sakrament Pojedniania jednoczy na nowo z Bogiem i ludźmi. Daje siłę i …światło na dalsza drogę życia. Człowiek odzyskuje łaskę uświęcająca i porządkuje swoje wnętrze. Boże błogosławieństwo i spokój sumienia - są owocem tego sakramentu.
RACHUNEK SUMIENIA powinien dotyczyć Boga i bliźnich.
Czy zawsze stawiam Boga na pierwszym miejscu, czy czuje się jego dzieckiem? Czy się modle, czytam Ew, czy nie wstydzę się mojej wiary. Czy rozmawiam z narzeczoną? Czy się spowiadam? Kim jest dla mnie Jezus? Czym wiara, tradycja? Jaki jest sens mego życia? Jaki jestem dla rodziców? Jak odnoszę się do ludzi. Czy potrafię im przebaczyć? Czy nie okradłem, nie obmawiałem, nie zazdrościłem, nie byłem chciwy? Może jestem w niezgodzie w kolegami czy nie zabiłem poczętego dziecka, czy nie rozbiłem jakiegoś małżeństwa, czy nie współżyłem przed ślubem. Wielu uważa, że spowiedź nie jest potrzebna. Czy pamietam że w Sakramencie POjedniania spotykam sie z Jezusem a nie tylko do kapłanem. Spowiednika mogę sobie wybrać. Każdy grzech odbija się na systemie nerwowym czł. Nikt nie musi wiedzieć o moich grzechach. Ale moje zachowanie udziela się innym, bo łatwiej wybucham, oskarżam.
PRAGNIENIE POPRAWY.Chce zmienić coś na lepsze. Chce byś lepszym człowiekiem.Chce być święty.
Szatan mówi, że można łamać przekazania. Prawda jest inna. Każde złamane przekazanie jest przeciw człowiekowi. Bo jest przeciw miłości. Nie należy przyjmować Komunii św. ani sakramentu małżeństwa w stanie grzechu ciężkiego - (świętokradzko).
SZCZERA SPOWIEDŹ. Na spowiedzi trzeba szczerze wyznać wszystkie grzechy. Warto uświadomić sobie, że to, co świat mówi o miłości -miłością często nie jest. Dziś zastępuje się miłość - pożądliwością czy namiętnością , a to nie ma nic wspólnego miłością. Nie należy zataić grzechów nieczystych. 7Nie należy zatajać niczego. Bo Bóg wszystko przebacza.
Korzystanie z Sakramentu Pojednania pozwala bardziej kochac i zyc w jedności małzeńskiej.Tak często trzeba będzie sobie wybaczać, zapominać o tym, co było złe. Miłość złego nie pamięta i być przykładem miłości przebaczającej dla własnych dzieci, a czesto i sąsiadów. Wiele kłótni kończy się tragicznie a powodem tego jest brak systematycznej praktyki przystepowania do Sakramentu Pojednania. W sakramencie tym to On daje silę do nowego życia. Nikt po spowiedzi nie jest słabszy, lecz silniejszy duchowo i umocniony do walki z nowymi pokusami. W Sakramencie Pokuty człowiek lepiej poznaje siebie. Potrafi przyznać się do swoich błędów i grzechów po to, aby wzrastać w miłości. W życiu osądza się wszystkich, ale w tym sakramencie chodzi o osadzenie siebie samego. To jest dobre. Mamy nie sądzić, ale kochać... Małżonkowie rezygnują ze swego „ ja” gdyż wiedzą, że miłość to Ofiara, poświecenie dla innych. Rozwój miłości zależy od każdego człowieka czy będzie chciał w niej wzrastać szukając pomocy u samego źródła, którym jest Bóg. On czeka również w Sakramentcie Pokuty. On jest zawsze Ojcem Miłosiernym. „Przyjdzie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście Ja was pokrzepię”. Idźmy do Jezusa a staniemy się na nowo ludźmi radości i pokoju.
ZADOŚĆUCZYNIENIE, to nie tylko odprawienia zadanej pokuty przez kapłana, ale to naprawienie krzywdy wyrządzonej bliźniemu, czyli Kościołowi. Tylko umocnienie mocą Pana możemy czynić dobrze. Wtedy staniemy się uczniami przywracającymi nadzieję światu. Wtedy potwierdzimy, że warto kochać i trwać w miłości wzajemnej, warto dobrze wystartować w życie małżeńskie i cieszyć sie owocami prawdziwej miłości.


Kiedy człowiek powinien się spowiadać?

Ludzie różnie mówią; że, co tydzień, co miesiąc, raz na rok ( około Wielkanocy). Ogólna zasada mówi, ze człowiek powinien spowiadać się wtedy, kiedy popełnił grzech śmiertelny, czyli ciężki. Sumienie mówi mu wtedy, ze zrobił coś złego sposób dobrowolny i świadomy. Z czasem pojawiła się w kościele praktyka częstej spowiedzi świętej. Wielu narzuca sobie rytm i nawet, jeśli nie popełnili grzechu śmiertelnego, to i tak przychodzą do spowiedzi z grzechami powszednimi, lekkimi.

Jedni spowiadają się, co tydzień, inni, co miesiąc- tu nie ma żadnej reguły.

Częsta spowiedź np. w rytmie miesięcznym pomaga człowiekowi w umacnianiu swojej woli, swojego oddania Bogu, swojej świadomości tego, ze jest się słabym, potrzebującym pomocy grzesznikiem. Dlatego dobrze jest spowiadać się częściej niż tylko po grzechu ciężkim.

Czy warto mieć stałego spowiednika?

Warto. Bo spowiedź nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, ale stwarza możliwości kierownictwa duchowego. Kapłan może wtedy- lepiej znając penitenta- udzielić mu bardziej rzeczowych i konkretnych rad dotyczących rozwoju duchowego. Może mu dać konkretne wskazówki praktyczne do pracy na sobą, której warunkiem jest jak najbardziej rzeczowe i obiektywne widzenie siebie w prawdzie..