Menu

Statystyki

Brak w³asnych statystyk

Wyszukiwanie

Photos de Lourdes/Zdjecia z Pielgrzymki do Lourdes

Powrót

¦wiêta

Pi±tek, XI Tydzieñ zwyk³y
Rok B, II
Dzieñ Powszedni albo wspomnienie ¶w. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie ¶wiêtych mêczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza Morea

Sonda

czy potrzebna jest strona parafialna w internecie

bardzo

ma³o potrzebna

wcale nie potrzebna

nie wiem


Licznik

Liczba wy¶wietleñ strony:
1753