Menu

Statystyki

Brak w³asnych statystyk

Wyszukiwanie

Photos de Lourdes/Zdjecia z Pielgrzymki do Lourdes

Powrót

¦wiêta

Pi±tek, XXVIII Tydzieñ zwyk³y
Rok B, II
Dzieñ Powszedni albo wspomnienie ¶w. Paw³a od Krzy¿a, prezbitera albo wspomnienie ¶wiêtych mêczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues?a, prezbiterów, oraz Towarzyszy

Sonda

czy potrzebna jest strona parafialna w internecie

bardzo

ma³o potrzebna

wcale nie potrzebna

nie wiem


Licznik

Liczba wy¶wietleñ strony:
1841